in het moment
de ander ontmoeten
voor wie
• homewie ben ik •
• werkwijzeontstaan •
• voor wiefoto’s / filmpjes •
• referentiesworkshop •
• Catotipnieuws
• links •

Voor de Zorginstelling (teams en management)

Richting team:De miMakkus-opleiding is een gedegen en gespecialiseerde opleiding om contact mogelijk te maken met mensen met dementie en/of mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Een miMakker kan onrust of angst omzetten in rust. Niet alleen de bewoner wordt rustiger, maar dit heeft ook effect op de andere bewoners op de afdeling. Uit ervaring blijkt dat na het bezoek van een miMakker het effect nog na-ebt. Bij dementerenden is men snel geneigd om hun werkelijkheid als onwaar te beschouwen en hen tegen te spreken. De bewoner wordt niet serieus genomen en voelt zich onveilig.

Een miMakker is opgeleid om in de werkelijkheid van de bewoner te stappen. Hierdoor zal de bewoner even een moment van herkenning ontmoeten bij de miMakker. Op dat moment vindt er een ontmoeting plaats tussen de bewoner en de miMakker. Door een miMakker te observeren, kunnen medewerkers leren om een andere vorm van communicatie toe te passen.

Een ontmoeting: Een mevrouw weet niet meer waar haar kamer is of is iemand kwijt. Dit 'niet-weten' geeft onrust en kan ook angstig of onveilig aanvoelen. Cato weet ook niet waar haar kamer is of kan diegene ook niet vinden. Samen weten ze het niet. Samen op een gesloten deur stuiten, je er samen over verbazen of er boos over worden. De kunst van de miMakker is om dat vervelende gevoel om te buigen en de aandacht te verplaatsen vanuit respect! Al is het soms van korte duur, het leidt tot een andere gemoedstoestand.

Richting management:Een miMakker biedt een totaalpakket aan voor de zorginstelling. Daar waar het reguliere contact met verplegenden en verzorgenden niet altijd toereikend is, weet een miMakker soms een reactie te ontlokken. Daarom is miMakker Cato een verrijkende aanvulling op de overige zorg, omdat zij haar specifieke specialisme in kan zetten. Een miMakker is alert en betrokken en kent als geen ander de lichaamstaal. Daardoor kan de miMakker optimaal meegaan in de beleving van de bewoner: de waardigheid van de bewoner wordt gezien, brengt rust bij de bewoner en op de afdeling. Ondersteuning voor het team: een miMakker kan handvatten aanreiken hoe op een andere manier het team kan omgaan met mensen met dementie. Zie ook de pagina workshop.

contact
Catotip
Informatie voor:
• familie / mantelzorgers
• zorginstellingen
• orthopedagogen /
psychologen
© copyright 2017